Brandskyddsprodukter

Brandskydd som räddar liv och egendom

Säkerhetsgruppen levererar allt inom brandskydd och jobbar uteslutande med Dafos sortiment av brandskyddsprodukter, där vi erbjuder alla typer av brandsläckare, brandfiltar, första hjälpen-stationer, utrymningsplaner och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vi erbjuder även installation av system för styrning av rökluckor och brandgasventilation samt installation av nödtelefon för utrymningsplats.


Brandsläckare

Vi erbjuder ett brett sortiment av brandsläckare till alla verksamheter samt fordonssläckare. Allt från vanliga pulversläckare till fettbrandsläckare och litiumbatterisläckare.

Det är viktigt att ha rätt typ av brandsläckare på rätt ställe så att släckinsatsen blir så effektiv som möjligt, fel brandsläckare kan dessutom innebära en överhängande fara för den som använder den.

Tänk på att gångavståndet till en brandsläckare inte ska överstiga 25 meter samt att det ska finnas minst en brandsläckare per våningsplan.

Visste du att lagen om skydd mot olyckor säger att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och lokaler i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand, hur ser det ut på din arbetsplats?

Ta hjälp av oss för ditt brandskydd så vet du att det blir rätt utfört.

Utrymningsplaner

Vi erbjuder utrymningsplaner i såväl 2D- som 3D-format och som följer Svensk Standard SS 2875.

Vid framtagning av utrymningsplaner tar vi bland annat hänsyn till objektets utformning, avstånd, våningsplan utrymningsvägar samt placering av brandsläckare och övrigt brandskydd för att nämna några.

Att utrymningsplanen stämmer med verkligheten är avgörande i händelse av brand eller annan fara och det är därför väldigt viktigt att tänka på detta vid förändringar i byggnaden eller lokalen.

Kontakta oss så ser vi till att du får utrymningsplaner i rätt omfattning, på lämpliga platser och att dom är monterade på lämplig läshöjd.

Rökluckor och brandgasventilation

Vi levererar allt inom rökluckestyrning och brandgasventilation. Kontakta oss för att få en skräddarsydd lösning för ditt företag, BRF eller flerfamiljshus.

Nödtelefon för utrymningsplats

Vi erbjuder flera olika typer av nödtelefoner för utrymningsplatser. Detta är något vi alltid rekommenderar till våra kunder.

Service och underhåll

Är det dags för service av ditt brandskydd?

Tillsyn av exempelvis brandsläckare ska utföras regelbundet och normalt tidsintervall är en gång per månad.

Utöver det ska underhåll ske minst en gång per år och denna ska utföras av en godkänd servicetekniker.

Vi hjälper dig med service och underhåll av hela ditt brandskydd så att du kan vara säker på att det fungerar när det behövs.


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Begär en offert

Boka kostnadsfri säkerhetsrådgivning

Har du frågor kring våra tjänster eller produkter? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig för kostnadsfri rådgivning.