Brandlarm

För BRF, flerfamiljshus och företag

Vi erbjuder moderna och intelligenta brandlarm från flera noggrant utvalda leverantörer där den gemensamma nämnaren framförallt är driftsäkerhet och användarvänlighet. Det tillsammans med vår kompetens och erfarenhet gör att du kan vara helt säker på att få en korrekt projekterad och installerad anläggning som ger en kostnadseffektiv investering över tid.

Oavsett vilka krav du har för din verksamhet så är du välkommen att kontakta oss, vi ser till att kraven uppfylls.


Brandlarm för alla behov

Brandlarmets primära uppgift är att upptäcka en begynnande brand så pass tidigt att verksamma räddnings- släcknings- och utrymningsåtgärder kan vidtas.

Olika verksamheter betyder också olika förutsättningar och det kan utöver lagar och förordningar vara krav från myndighet, försäkringsbolag eller annan kravställare som avgör hur anläggningen ska projekteras.

Vi erbjuder brandlarm från bland annat Schrack Seconet och Honeywell Eltek. Moderna och driftsäkra brandlarm för såväl det mindre systemet som större nätverksanslutna system.

Vi kan även erbjuda nödbelysning integrerat i brandlarmet, kostnadseffektivt och driftsäkert.

Utrymningslarm

Ofta ställs det även krav på att verksamhetens lokaler ska vara försedda med utrymningslarm.

Utrymningslarmet aktiveras oftast av det automatiska brandlarmet men kan också aktiveras manuellt via larmknappar.

Vårt erbjudande omfattar driftsäkra och effektiva utrymningslarm där akustiska och optiska larmdon samspelar för att effektivt påkalla nödvändig uppmärksamhet, vanligtvis genom sirener och blixtljus men även larmklockor och taktila system som kuddvibrator för personer med hörselnedsättning.

Kontakta oss om du har frågor gällande utrymningslarm, vi har kompetensen och erfarenheten som behövs.

Utrymningslarm med talat meddelande

Ett utrymningslarm med talat meddelande (UTM) är ett högtalarsystem med ett inspelat röstmeddelande som ger tydliga instruktioner och underlättar vid en utrymning i händelse av brand, systemet förses även med utrymningsmikrofon där kompletterande meddelanden kan ges, från exempelvis räddningsledare.

En korrekt utförd installation av ett utrymningslarm med talat meddelande samverkar med övriga brandskydd och bidrar till att rädda såväl liv som egendom.

Vi samarbetar med ett flertal leverantörer och kan därför erbjuda en komplett installation av såväl brand- som utrymningslarm, oavsett kravställning.

Nödbelysning

Till flera av våra brandlarm kan även nödbelysning och hänvisningsarmaturer anslutas.

Den stora fördelen med att ha allt i ett centraliserat system är att armaturerna hela tiden är övervakade, till skillnad från fristående system. Något som alltid säkerställer dess funktion och minskar såväl underhåll som batteribyten.

Hänvisningsarmaturerna går också att få interaktiva, d.v.s. att dom kan förses med ett rött kryss vid detekterad brand på andra sidan dörren, något som kan förhindra att man utrymmer in i en pågående brand.

Kontakta oss, vi är experter på brandlarm.


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Begär en offert

Boka kostnadsfri säkerhetsrådgivning

Har du frågor kring våra tjänster eller produkter? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig för kostnadsfri rådgivning.